about us cncmaker

CNCmaker จำหน่ายเเละให้บริการ:

- ผลิตเเละประกอบเครื่องเเละอะไหล่ CNC

- จำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่ในด้าน CNC โดยเน้น ต้นทุนถูก คุณภาพสูง เเละติดตั้งใช้ง่าย

- สถาบันสอนการสร้างเเละใช้งาน CNC โดย เน้นให้ลูกค้า สามารถ ประกอบ ติดตั้ง เเละซ่อมเเซม ด้วยตัวเองได้

- เครื่องจักรนำเข้าใหม่เเละเก่าในราคาประมูล

- Tooling เเละอุปกรณ์ต่างๆในงานอุตสาหกรรม

aboutusfactory

 

CNCmaker, Inc services and products:

- CNC parts, equipments, retrofit kits, and machines (new and used products)

- Training courses in rebuilding, set up, programming, maintenance, repair your own CNC

- CNC & parts manufacturing

- Imported Used and New Machinery

- Imported Tooling and accessories

** VDO PRESENTATION ** (Thai Language)

 Router Presentation (Thai Language)

 Laser Presentation (Thai Language)

 CNC Parts and Equipments (Thai Language)

เปิดสัมมนาธุรกิจ,เปิดสัมนาธรุกิจ,เปิดสัมมนาวิชาชีพ,เปิดสัมมนาอาชีพ,เปิดสัมมนาธุรกิจส่วนตัว,อบรมสัมมนา,
นิทรรศการธุจกิจ,อบรมธุรกิจ,จัดสัมมนาธุรกิจ,จัดสัมนาอาชีพ,จัดสัมมนาวิชาชีพ,นิทรรศการวิชาชีพ,seminar,อีเว้นท์,
event,นิทรรศการเปิดร้าน,ธุรกิจส่วนตัว,อาชีพเสริม,ธุรกิจเสริม,ธุรกิจเสริมรายได้,หางานทำ,ตกงาน,เปิดธุรกิจขนาดเล็ก,
สัมมนา ไอเดีย,สัมมนาไอเดียธุรกิจ,เปิดร้านของที่ระลึก,เปิดร้านของชำร่วย,เปิดร้านงานด่วน,สัมมนาเปิดโลกอาชีพ,
นิทรรศการอาชีพ,นิทรรศการเครื่องมือเครื่องจักร,อาชีพเสริมรายได้,ความรู้วิชาชีพ,อบรมธุรกิจ,สัมนาวิชาชีพ,
สัมมนาธุรกิจงานสิ่งพิมพ์,สัมนาการเปิดธุรกิจ,สัมมนาของที่ระลึก,สัมมนางานด้านกราฟฟิก,
แนะแนวอาชีพ,แนะนำอาชีพ,แนะนำธุรกิจ,แนะแนวธุรกิจ,แนะแนววิชาชีพ,แนะนำวิชาชีพ,แนะแนวเปิดร้าน,
แนะแนวเปิดธุรกิจ,แนะนำธุรกิจ,สัมนาวิชาชีพ,แนะแนวอาชีพเสริม,แนะนำอาชีพเสริม,แนะนำธุรกิจเสริม,
รายได้เสริม,หารายได้เสริม,แนะนำธุรกิจเสริมรายได้,แนวแนวอาชีพฟรี,แนะแนวธุรกิจตรายาง,แนะแนวธุรกิจงานการ์ด,
แนะแนวธุรกิจตัดสติ๊กเกอร์,แนะแนวงานcnc,แนะแนวงานยิงเลเซอร์,แนะแนวงานพิมพ์ขนาดใหญ่,หาอาชีพเสริม,
บรรยายธุรกิจ,บรรยายอาชีพ,บรรยายอาชีพเสริม,บรรยายวิชาชีพ,บรรยายการทำตรายาง,บรรยายการตัดสติ๊กเกอร์,
บรรยายงานการ์ด,บรรยายงานcnc,บรรยายงานแกะสลักเลเซอร์,สัมนาธุรกิจส่วนต้ว,อบรมสัมนา,บรรยายธุรกิจเสริมรายได้,
อบรมวิชาชีพระยะสั้น,อบรมวิชาชีพเสริม,อบรมวิชาชีพอิสระ,อบรมวิชาชีพฟรี,อบรม,อบรมฟรี,อบรมอาชีพ,
อบรมอาชีพ,อบรมวิชาชีพ,อบรมสัมมนา,การอบรมสัมนา,สัมมนา,สัมมนาอาชีพ,สัมมนาวิชาชีพ,สัมมนาการตลาด,
สัมมนาวิชาการ,สัมนา,สัมนาฟรี,สัมนาวิชาชีพอิสระ,สัมมนาอาชีพระยะสั้น,ฟรีสัมมนา,สัมนาฟรี,แฟนไชค์อาชีพ,
แฟรนไชส์,แฟนไชส์,แนะนำอาชีพ,แนะนำวิชาชีพ,แนะนำอาชีพระยะสั้น,แนะนำอาชีพอิสระ,แนะนำอาชีพเสริม,
แนะนำอาชีพเสริมรายได้,แนะนำอาชีพค้าขาย,แนะนำอาชีพที่น่าสนใจ,แนะนำอาชีพต่างๆ,แนะนำอาชีพทำเงิน,
บรรยายอาชีพ,นิทรรศการวิชาการ,นิทรรศการวิชาชีพ,แนะแนวอาชีพ,ธุรกิจแฟรนไชส์,ธุกริจsme,ธุรกิจขนาดย่อม
สอนอาชีพ,สอนอาชีพฟรี,สอนอาชีพอิสระ,สอนอาชีพเสริม,สอนอาชีพระยะสั้น,สอนอาชีพกรุงเทพ,สอนอาชีพกทม.
เรียนวิชาชีพ,เรียนวิชาชีพฟรี,เรียนวิชาชีพระยะสั้น,เปิดสอนวิชาชีพ,เรียนอาชีพ,เรียนอาชีพเสริม,เรียนอาชีพฟรี,เปิดสอนอาชีพ,
งานสัมมนา,งานสัมมนาฟรี,งานสัมมนาวิชาชีพ,งานอบรม.งานอบอรมสัมมนา,งานอารมสัมมนาฟรี,งานอิสระ.งานเสริม.
งานเสริมรายได้,อาชีพอิสระ,อาชีพเสริม,อาชีพเสริมรายได้,อาขีพแก้จน,อาชีพทำเงิน,อาชีพต่างๆ,อาชีพส่วนตัว,ธุรกิจส่วนตัว,
หลักสูตรอาชีพ,หลักสูตรวิชาชีพ,หลักสูตรวิชาระยะสั้น,ฝีกอาชีพ,ฝึกอาชีพฟรี,ฝึกอาชีพกรุงเทพ,ฝึกอาชีพกทม,ฝึกอาชีพระยะสั้น,
ฝึกอบรม,ฝึกอบรมวิชาชีพ,ฝึกอบรมฟรี 2553,ฝึกอบรมฟรี2554,ฝึกอบรมอาชีพเสริม,ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น,แก้จน,แก้จน108,
108อาชีพแก้จน,รายได้เสริม,รายได้พิเศษ,รายได้เสริมทำที่บ้าน,ไอเดียธุรกิจ,ไอเดียทำเงิน,งานพิเศษ,งานพิเศษ,
รายได้เสริมทำที่บ้าน,ไอเดียธุรกิจ,ไอเดียทำเงิน,งานพิเศษเสาร์อาทิตย์,งานพิเศษหลังเลิกเรียน,งานพิเศษช่วงปิดเทอม,
งานเสริม,งานเสริมรายได้,งานเสริมทำที่บ้าน,งานเสริมเพิ่มรายได้,งานเสริมหลังเลิกงาน,งานเสริมได้ดี,งานเสริมพิเศษ,
รายได้เสริมทำที่บ้าน,รายได้เสริมหลังเลิกงาน,รายได้เสริมจากงานประจำ,รายได้เสริมงานฝีมือ,รายได้พิเศษงานประดิษฐ์.
รายได้พิเศษหลังเลิกงาน,รายได้พิเศษจากงานฝีมือ,ทำงานพิเศษ,ทำงานพิเศษ,ทำงานพิเศษเสาร์อาทิตย์,ทำงานพิเศษที่บ้าน,